Trenger du hjelp med prosjektet ditt?
Navn
E-post
Telefon
Prosjektdetaljer
Maya Styupan, Head of Sales
12b Krutogirniy uzviz Dnipro, Ukraine
Oops! Noe er galt. Kontroller alle feltene og send skjema igjen.
Ok

Ulike prismodeller: timepris+materialpris, fast pris eller milestones

Både kunden og selskapet er interessert i å velge en fordelaktig prismodell. Erfaringsmessig vet vi at det er tre typer priskontrakter som egner seg best for IT-prosjekter, timepris + materialpris, fast pris eller milestone. La oss være enige om at alle prosjekter er forskjellige. Ulike typer kontrakter passer ulike prosjekter. Vi ønsker å dele vår erfaring om temaet i denne artikkelen. Fortsett å lese for å finne den beste prismodellen for ditt prosjekt.

 

 

Kontrakt med fast pris

 

Du blir kanskje overrasket over at det er mulig å forhåndssette prisen et prosjekt vil komme på. Vi vil her forklare hvordan dette er mulig. Modellen for fast pris innebærer et estimat av det bestemte prosjektet og mengden arbeid som er nødvendig, basert på kundenes behov. Prisen avhenger av hvor mye arbeid som skal utføres basert på kundenes krav. Avhengig av arbeidsmengden, beregner selskapet timene som kreves for å fullføre alle oppgavene og utvikle en egendefinert programvare. Prosjektets omfang er med andre ord avtalt og kontraktfestet før utviklingen starter og har strenge tidsfrister.

 

Basert på estimatet fremlegger selskapet et tilbud for prosjektet. Denne prisen er fast og kan betales delvis, eller alt på en gang. En fastsatt arbeidsmengde kan kanskje virke upraktisk, men du trenge ikke bekymre deg, noen endringer er faktisk mulig. Selv om omfanget er foråndsbestemt, kan det vise seg at noen vitale funksjoner mangler. Utviklingesselskapet vil da implementere dem, men vær oppmerksom på at det vil øke kostnadene og tiden for utviklingen. Basert på ovennevnte informasjon, la oss se nærmere på fordelene og ulempene ved en fast pris - kontrakt.

 

Settled cost. A customer can plan expanse. The price is final and unchangeable, that is good for customer wallet. Fixed price project prevents extra fees.

 

Fordeler

Ulemper

Forhåndsbestemte kostnader. Kunden kan planlegge hvor mye penger de skal bruke, noe som er fordelaktig for kundes budsjett. Fast pris forhindrer uforutsette kostnader.

 

Ikke rom for fleksibilitet. Det avtalte omfanget inkluderer alle funksjonene som må forhåndsbestemmes på planleggingsstadiet. Endringer er ikke mulig.

Streng tidsfrist. Prosjektet leveres til avtalt tid.

Bruker mye tid på planlegging. Kunden må regne med å bruke opp til tre uker på dette stadiet for å definere alle de spesifikke funksjonene og hvor mye tid som skal legges i dem.

Enkel administrasjon. Prosjektomfanget er forhandlet frem før utviklingen starter. Alle detaljer er bestemt på forhånd. Utviklingsteamet er godt innforstått med oppgavene, så ledelsen er enkel og tar lite tid.

 

Forventede resultater. Resultatet er forhandlet og innkludert i omfanget på forhånd.

Risiko. Minimal risiko for kunden, mens selskapets risiko er høy ettersom kunden ikke  betaler ekstra utviklingstimer i tilfelle de er nødvendig.

 

Misforståelser. Siden prosjektflyten er avtalt på forhånd er det en risiko for misforståelser. Noen funksjoner kan vise seg å være definert på feil måte eller til og med ikke være inkludert. Som et resultat, kan kunden få et annet produkt en hva han/hun ønsket.

 

 

Når bør du benytte kontrakt med fast pris

 

Til tross for eventuelle fordeler og ulemper, denne modellen er egnet for følgende prosjekter:

 

 • Hovedsakelig til kortsiktige prosjekter med flere essensielle funksjoner.
 • Det neste alternativet er MVP (minimum valuable product). Hvis du bygger en MVP applikasjon med et begrenset budsjett og trenger grunnleggende funksjoner først.
 • Korte tidsfrister er enda en grunn til å velge en kontrakt med fast pris fordi det innebærer fast tid også.
 • Hvis prosjektet er godt spesifisert på forhånd, og du ikke trenger noen endringer i omfanget. 

 

Hvis prosjektet ditt passer inn under en av de fire prosjekttypene ovenfor, kan du regne deg som heldig! Kontakt oss for å finne ut den faste prisen for ditt prosjekt.

 

 

Kontrakt basert på timepris og materialpris

 

En kontrakt basert på timepris/materialpris har i motsetning til en kontrakt med fast pris mer fleksibel tidsramme og budsjett. Vi vil gå gjennom de fire beste fordelene ved en slik kontrakt. Timepris innebærer en etablert kostnad per time utviklingstid. Kunder betaler for faktiske timer brukt på utvikling, for den fullførte arbeidsmengden og materialene som er tatt i bruk. Kunden og selskapet forhandler seg frem til avtalt timepris.

 

Betaling blir vanligvis utført gjennom intervaller: daglig, ukentlig, månedlig, etc. Prosjektets tidsramme og budsjett er omtrentlig anslått for time - og materialprismodellen. Denne modellen er fleksibel, og endringer er velkomne, men den er altså ikke fastsatt i tid og budsjett. Det er et samarbeidsprosjekt hvor kunden er involvert i prosessen gjennom alle stadier. La oss se nærmere på fordelene og ulempene ved denne modellen.

 

 

Fordeler

Ulemper

Rask start. Kunden trenger ikke vurdere alle detaljer før utviklingsprosessen starter.

Åpent budsjett. Budsjettet er omtrentlig, kunden vet ikke den totale kostnaden før prosjektet er ferdig.

Timepriser. Kunden betaler for den faktiske arbeidsmengden, og unngår dermed overbetaling.

Udefinert tidsramme. Deadlines er omtrentlige, og en rekke faktorer kan påvirke prosjektets utviklingstid – det er en fare for utsettelse.

Fleksibilitet. Det er ikke et problem å forandre omfanget underveis i prosessen. Kunden har mulighet til å justere retningen på produktutviklingen basert på umiddelbar tilbakemelding fra sluttbrukerne.

Nøyaktig ledelse. Kunden sparer tid i begynnelsen, men under produktutviklingen er kunden involvert i en prosess. Daglige rutiner som planlegging, rapportering og møter tar mye tid.

 

Risiko. Minimal risiko for selskapet, mens risikoen er høy for kunden fordi en kunde må betale ekstra utviklingstimer i tilfelle det er nødvendig.

 

 

 

Vet du ikke hvilken prismodell du skal velge?

Kontakt oss så hjelper vi deg 

 

Når skal du bruke kontrakt basert på timepris og materialpris

 

Dette er den mest spennende deler – hvilke prosjekter er best for time - og materialprismodellen:

 • Langvarige prosjekter. Det er tilnærmet umulig å spesifisere detaljene på forhånd for et langvarig prosjekt. De må være fleksible for å kunne gjøre endringer og legge til funksjoner i fremtiden.
 • Det er ikke lett å bestemme spesifikasjoner for store komplekse prosjekter på forhånd heller. Noen mangler vil altid dukke opp underveis, så det er best å velge en fleksibel prismodell.

 

Hvis du har et begrenset budsjett, men prosjektet er komplekst eller langsiktig, har vi en løsning for deg. En kontrakt med mange av fordelene til timeprismodellen, men med større sikkerhet for deg! Det er en undertype av time - og materialprismodellen som inkluderer en budsjettgrense. En kunde og et firma setter en maksimumsgrense for budsjettet maksimalt, så den endelige kostnaden vil ikke overstiger dette. Det hjelper kunden til å kunne planlegge utgiftene mer forsiktig.

 

 

Milestone - kontrakt

 

 

Milestone-kontrakt omfatter regelmessige utbetalinger for oppnådde milestones. Kunden og utviklingsteamet setter noen såkalte benchmarks (delmål) sammen. Som regel betaler en kunde til faste punkter, når de avtale delmålene er fullført. Betaling avgjøres av tid brukt på utvikling og arbeidsmengde. En kunde betaler for faktisk arbeid som er utført. En tillittsrelasjone mellom kunden og et selskap er å foretrekke, i tilfelle det skulle oppstå uenigheter.

 

Er det ikke fantastisk? Men det er også noen minuser. Her kan du lese om fordelene og ulempene ved en milestone - kontrakt:

 

 

Fordeler

Ulemper

Betaler for et resultat. Betaling utstedes for et oppnådd resultat. Kunde unngår en stor betaling for noe som ennå ikke er realisert.

Uoversiktlig budsjett. Budsjettet er omtrentlig, slik at kunden ikke vet den endelige kostnaden før lanseringsdagen.

Resultatledelse. En kunde godkjenner fullført arbeid og fremdrift.

Udefinert tidslinje. Tidsrammer er omtrentlige, så det er en fare for at prosjektet blir forsinket.

Tilfredsstillende resultater. Teamet er motivert til å nå neste milestone (delmål) og kunne vise gode resultater for å motta en ny betaling.

Risiko. Denne typen kontrakt innebærer middels risiko både for kunden og selskapet. Hvis det blir nødvendig med ekstra utviklingstimer, er det ikke noe problem å forhandle frem en rimelig pris.

 

 

Når skal du bruke milestone - kontrakt

 

Dette er den mest nyttige delen for deg - når skal du velge milestone-fakturering:

 • Langsiktige prosjekter med komplekst omfang, som vanligvis bygges opp gradvis.
 • Hvis du har hatt tidligere prosjektsamarbeid med selskapet og du har tillitt til deres arbeid, er en milestone-kontrakt et godt alternativ.
 • Hvis kvaliteten er det viktigste for deg, er milestone – kontrakt det riktige valget. Du vil ha en mulighet til å sjekke om alt er perfekt før du betaler .

 

 

Timepris+materialpris, fast pris eller milestones, fordeler og ulemper

 

Den beste faktureringsmodellen er den som møter forventningene dine. Vi har satt sammen denne enkle sammenligningstabellen over time- og materialpris, fast pris og milstone-kontrakter for å gjøre det enklere for deg å velge. Denne tabellen vil hjelpe deg med å finne ut hva du kan forvente av prosjektet, og til å velge den beste faktureringsmodellen.

 

 

 

Kontrakt med fast pris

Kontrakt basert på timepris og materialpris

Milestone - kontrakt

start

krever mye planleggingstid

enkel og rask

rask

kostnader

definert og fastsatt

omtrentlig og udefinert

omtrentlig og udefinert

deadlines

definert og fastsatt

omtrentlig og udefinert

omtrentlig og udefinert

betaling

etter lansering og underveis

etter hver etappe

etter hver milestone

finansiell risiko

lav

høy

medium

ledelse

lav kontroll

fullstendig innvolvert

fullstendig innvolvert

fleksibilitet

ikke fleksibelt

svært fleksibelt

fleksibelt

testing

ikke mulig

mulig

mulig

prosjekttyper

enkelt og kort

langsiktig og komplekst

langsiktig og komplekst

 

 

Konklusjon

 

Let´s sum up. The most common pricing models are fixed price contracts, time and materials contract and milestone contract. Each of them has advantages and disadvantages and are suitable for different projects.

 

La oss oppsummere. De vanligste prismodellene er faste pris, timepris + materialpris og milestone - kontrakt. Hver av dem har fordeler og ulemper og er egnet for ulike prosjekter.

 

 • Et kort og enkelt prosjekt = kontrakt med fast pris.
 • Langsiktig og komplekst prosjekt = kontrakt basert på  time – og materialpris eller milestone- kontrakt.
 • Fleksibilitet og høy kvalitet = kontrakt basert på  time – og materialpris eller milestone- kontrakt.

 

Vet du ikke hvilken prismodell du skal velge?

Kontakt oss så hjelper vi deg

Ranger denne artikkelen
(Gjennomsnitt: no rating yet)
360911.11.2019
Trenger du hjelp med prosjektet ditt?
Navn
E-post
Telefon
Prosjektdetaljer
Maya Styupan, Head of Sales
12b Krutogirniy uzviz Dnipro, Ukraine
Oops! Noe er galt. Kontroller alle feltene og send skjema igjen.
Ok