Trenger du hjelp med prosjektet ditt?
Navn
E-post
Telefon
Prosjektdetaljer
Maya Styupan, Head of Sales
12b Krutogirniy uzviz Dnipro, Ukraine
Oops! Noe er galt. Kontroller alle feltene og send skjema igjen.
Ok

Fordeler og ulemper ved IT-outsourcing

I 2019 bruker hvert åttende globale selskap mer enn halvparten av softwarebudsjettet på egendefinerte IT-løsninger. Noe som betyr at det er et stort behov for kompetente utviklere. Hvor mange oppgaver kan outsources? Ifølge ny statistikk er så mange som 300 000  outsourcet i USA. Og USA er ikke det eneste vestlige landet hvor selskapene er villige til å jobbe med de beste ekspertene, uavhengig av deres geografiske plassering.

 

Hvilke fordeler assosierer du med IT-outsourcing? Først av alt kan tilnærmingen redusere kostnadene brukt på prosjektutvikling for ikke-digitale selskaper. For det andre er det en mulighet til å ansette nisjespesialister for en enkelt oppgave. Det er imidlertid også en del ulemper med IT-outsourcing. I vår artikkel kalt Hvordan finne dedikerte utviklere? har vi beskrevet de ulike formene for IT-outsourcing. Her vil vi gå gjennom noen viktige fordeler og ulemper ved  IT-outsourcing.

 

Top demanded digital skills on the outsourcing market, 2020

 

 

Fordeler med IT-outsourcing

 

Digital outsourcing består av programvareutvikling, eksterne operatører for e-handel, dataoperasjoner, design, og teknisk support. Du kan også velge graden av outsourcing. Du kan for eksempel plassere hele bestillingen hos et firma, som utfører full syklus, eller outsource bare bestemte utviklingsoppgaver.

 

Hvorfor velger selskaper å outsource IT? Vel, utviklingsstrategien er billigere, det fører til raskere resultater, og utførelsen vil mest sannsynlig leve opp til forventede kvalitetsstandarder. Det er imidlertid enda flere fordeler hvis du ser på denne formen for samarbeid fra et ledelses- eller markedsføringssynspunkt!

 

Ekspertene hos LANARS kan nevne 10 fordeler med IT-outsourcing som forretningsstrategi.

 

 Why outsourcing? Top reasons

 

#1 Tilgang til eksperter med sjeldne ferdigheter

 

Selv om du kanskje har ekstremt talentfulle ansatte, kan ingen være ekspert på alle IT-områder samtidig. Før eller senere trenger du ekspertise på markeder, eller kommende digitale løsninger, hvor du mangler erfaring. Den første fordelen med IT-outsourcing er den potensielle tilgangen til de beste ekspertene på området.

 

#2 Fokus på kjernekompetanse i organisasjonen

 

Outsourcing av enkelte oppgaver vil også avlaste teamet ditt, noe som er viktig for små og mellomstore bedrifter med begrensede ressurser. De ansatte kan konsentrere seg om oppgavene de er spesielt gode på, og overlate andre typer arbeid til eksterne eksperter. Det vil hjelpe din bedrift til å styrke og forbedre forretningsaktiviteten, samt å gjennomføre utviklingsstrategien.

 

For selskaper som ikke er direkte involvert i IT-sektoren kan det være en god idé å outsource alle IT-relaterte oppgaver ved hjelp av en tjenesteleverandør.

 

#3 Enkel skalering eller forbedring av effektiviteten

 

Hvorfor IT-outsourcing er bra? Bruken av frilansere, eller arbeidskraft utdelt fra en tjenesteleverandør, handler ikke bare om å utføre dine vanlige forretningsoppgaver godt, men også om å prøve å oppnå mer på ditt markedsområde!

 

For å skalere det ikke-digitale selskapet er det lite effektivt å fordele dine kommende IT-oppgaver mellom ansatte som er eksperter på andre felt. La dem konsentrere seg om å få egne avdelinger til å vokse, mens du overlater dine digitale ambisjoner til eksterne utviklingsteam.

 

Å unngå intern utvikling betyr at dine ansatte får arbeidsro, og tid til egne faglige utfordringer, samt det sparer plass på kontoret og arbeidstiden til HR-sjefen.

 

#4 Lavere organisatorisk kompleksitet

 

Med IT-outsourcing trenger du ikke nødvendigvis så mange avdelinger. Du kan fokusere dine ledelsesressurser mot produksjon. Digitale tjenesteleverandører vil foreslå at du omdirigerer bedriftens IT-oppgaver og mål til det eksterne teamet. Du kan velge å ta aktivt del i prosjektet, og la din ansatte prosjektleder styre det eksterne teamet, eller du kan arbeide med rene bestillinger og resultater.

 

#5 En måte å omgå mangel på tilgjengelige ferdigheter i ditt område

 

Det er et faktum at selskaper fra ikke-vestlige land som arbeider for lokale markeder har færre sjanser til suksess enn de fra velutviklede regioner. Det samme gjelder bedrifter fra urbane og landlige områder.

 

Desto mindre byen din er, desto vanskeligere er det å finne den rette profesjonelle kompetansen lokalt. Digital outsourcing gir deg tilgang til et hav av talent, uansett hvor kontoret ditt er!

 

#6 Reduser kostnadene

 

Dette avsnittet kunne kommet først, men vi mener at IT-outsourcing handler om mer enn bare penger - det er en måte å gjøre virksomheten mer effektiv. IT-outsourcing koster mindre enn intern utvikling dersom selskapet ikke har et konstant behov for lignende IT-tjenester, og er basert i en region hvor IT-utvikling er kostbart (USA, Australia, Canada, osv.).

 

#7 Raskere utvikling

 

Ethvert arbeid vil gå raskere hvis du deler det opp i funksjonelle stadier, dedikerer oppgaver til eksperter, og ansetter en effektiv prosjektleder for å kontrollere prosessen. Det er nettopp dette outsourcing handler om. Teammedlemmene bor kanskje i forskjellige land, men du vil være sikker på at de er best mulige kandidater til å løse IT-problemet. Eller du kan arbeide med et IT-byrå som fordeler alle oppgavene for deg. En annen god nyhet – det eksterne teamet kan jobbe når du sover.

 

#8 Utvikling av nye tjenester

 

Outsourcet arbeidskraft gir deg en sjanse til å teste MVP-er av produktet, og avgjøre om det er verdt ytterligere oppmerksomhet eller ikke. Du kan foreslå noe nytt for kundene dine, og ansette dedikerte utviklere til å utføre de første bestillingene. Denne strategien hjelper deg med å planlegge markedsføringskampanjene dine, det sørger for en grundig produktutvikling og reduserer risikoen.

 

#9 Delt ansvar

 

Denne fordelen med IT-outsourcing får du bare dersom du velger å omdirigere oppgavefordelingen til et eksternt byrå (samarbeid med IT-byråer som utfører hele jobben). I så fall kan IT-leverandøren dele risikoen for manglende levering, gi deg gjenopprettingstjenester og datasikkerhet eller inntektsforsikring.

 

Hvis du ikke er sikker på kompetansen til byråets eksterne team, anbefaler vi deg å inkludere noen avsnitt i avtalen som omhandler konsekvensene av oppgavesvikt, og eventuelle kompenseringer.

 

#10 Bedre utstyr uten å måtte inverstere i det

 

IT-outsourcingsbyråene investerer sine ressurser i å finne det beste utstyret, softwaren og spesialistene for ditt prosjekt. Med deres hjelp vil du få bedre kvalitet på det forespurte IT-produktet, og oppfylle høyere sikkerhetsstandarder uten å måtte investere i software og hardware du sannsynligvis bare ville hatt behov for en gang per år.

 

Hvordan velge mellom egenutvikling og outsourcing-utvikling?

Kontakt oss så hjelper vi deg

 

Risikoer ved IT-outsourcing

 

Det er ikke alle selskaper som har like stor nytte av digital outsourcing. For å finne ut om dette gjelder deg, tenk over hvor høy frekvens du har på IT-oppgaver, sammenlign prisene på outsourcing med midlene du kan bruke på intern utvikling, og vurder ditt nåværende digitale utviklingspotensial.

 

Det er flere risikoer ved IT-outsourcing du kan møte under arbeidet med ditt egendefinerte IT-produkt. Lær mer om hvordan du kommer opp med en smart løsning nedenfor, eller finn mer informasjon i vår artikkel om dedikerte utviklingsteam.   

 

Top outsourcing buyers regions, 2018

 

#1 Spørsmålet om tillit, rettigheter til ideen, og sikkerhet

 

Outsourcing, uansett hvor jobben utføres, betyr at du deler sensitiv informasjon om virksomheten, og din database, med tredjepartsselskaper eller frilansarbeidere. De kan i verste fall misbruke din kommersielle informasjon enten det er med vilje eller utilsiktet. Eksempel 1 – frilansarbeidere kan selge din nyskapende idé til andre selskaper før lansering. Eksempel 2 – eksterne arbeidere kan ha databeskyttelsesoftware av lav kvalitet, som gjør at dataene dine en dag blir stjålet.

 

Hvordan overvinne risikoen - sjekk hva IT-byråets tidligere kunder sier om deres troverdighet, og inkluderer personvernforskrifter i kontrakten.

 

#2 Manglende kunnskap om bedriftens virksomhet

 

Domeneekspertise er en viktig fordel med intern utvikling som outsourcet arbeidskraft mangler. Det eksterne teamet vil sannsynligvis ikke ha noen praktisk erfaring med de reelle oppgavene dere utfører i din bedrift.

 

Det fungerer også vice versa - kunnskapen som det eksterne teamet tilegner seg under utarbeidelsen av prosjektet vil ikke komme din bedrift til gode. Med andre ord, dine ansatte får ikke muligheten til å nyttiggjøre, og lære av de erfaringene som oppstår underveis.

 

Hvordan overvinne risikoen - studer byråenes ekspertise. Prøv å finne et med erfaringer som  ligner ditt kompetanseområde. Det er også viktig å ha et tett samarbeid med det eksterne teamet. La dine ansatte lære fra erfaringene til IT-selskapet som utfører jobben før samarbeidet slutter.

 

#3 Arbeidstid og rytmesynkronisering

 

Det finnes mer enn en måte å benytte internasjonal outsourcing – eksterne frilansere, dedikert in-house utvikling (et byrå sender arbeidere til din arbeidsplass), og ekstern utvikling (du leverer en bestilling til et utviklingsselskap og mottar et ferdig produkt basert som er klart til bruk). Hvis du velger en form for eksternt samarbeid, må teamet ditt venne seg til å samarbeide med noen som kanskje befinner seg i andre tidssoner, og som har en annen arbeidsstil og arbeidsrytme. Enhver mangel på synkronisering vil føre til dødtid og tap av penger.

 

Hvordan overvinne risikoen - velg partnere som innenfor samme tidssonen, og som har samme arbeidsflyt. En annen god idé er å inkludere et avsnitt i kontrakten som omhandler hyppigheten på kommunikasjonsøkter.

 

#4 Skjulte og usikre kostnader

 

Hvorfor benytte IT-outsourcing? Samarbeid med et pålitelig byrå resulterer i kostnadsbesparelser. Noen ganger er det imidlertid vanskelig å få full oversikt over hvor mye sluttregningen kommer på.

 

Kanskje skjer det noe uventet under utviklingsprosessen – bedriften din endrer kravene, eller teamet kan møte uforutsette problemer når de begynner å jobbe med prosjektdetaljene. I de fleste tilfeller jobber frilansere med oppgavemoduler, og du vet bare hva deres faste timepris er på. I så fall kan månedlige regninger variere avhengig av hvor vanskelig oppgaven for den perioden er.

 

Hvordan overvinne risikoen - prøv å unngå fleksible mål, og sett klare oppgaver til det eksterne teamet. Det er også viktig å velge et erfarent byrå. Desto mer erfaring i de samme oppgavene som utføres de har, desto mer presis er budsjetteringen.

 

#5 Kontrolltap og ustabil arbeidsflyt

 

Når du arbeider med frilansere eller IT-byråer har du kanskje mindre kontroll over arbeidsflyten enn hva du er vant med. Du har naturligvis færre verktøy for å overvåke generell teamytelse og levering når du velger outsourcing.

 

Ustabilitet i prosjektutførelse er den andre siden av problemet. Det er alltid en risiko for at selskapet som benyttes har lavt prosjektledelsesnivå. Og hvis IT-oppdateringene er avgjørende for bedriftens utvikling, vil alle typer forsinkelser ha en negativ effekt på forretningseffektiviteten. Eksempel – du outsourcer utviklingen av viktige funksjoner som er avgjørende for å kunne lansere produktet.

 

Hvordan overvinne risikoen - sjekk kvaliteten på informasjonsteknologien og kommunikasjonen før du kommer i gang med utviklingen, og bestem tidlig hvilken av dine ansatte som skal veilede det eksterne utviklingsteamet.

 

#6 Lav kvalitet 

 

Risikoen for at det ferdige prosjektet ikke svarer til forventningene er den vanligste grunnen til at selskaper foretrekker intern utvikling i stedet for outsourcing. Problemet blir enda mer kritisk hvis firmaet ditt ikke har noen eksperter på det digitale feltet og ikke kan evaluere utviklingsleverandørens resultater. I så fall kan det skje at firmaet finner ut at produktet har kritiske sårbarheter etter at jobben er betalt og avsluttet.

 

Hvordan overvinne risiko – utfør en selskapsgjennomgang og sett noen arbeidsstandarder for outsourcingsteamet. Sjekk kundenes tilbakemeldinger og la en uavhengig ekspert vurdere kvaliteten på dedikerte teamresultater.

 

#7 Negativ innvirkning på bedriftskulturen

 

Det er ikke alle risikoene ved IT-outsourcing som er like kritiske, men noen av dem kan ha negativ innvirkning på virksomheten i et langsiktig perspektiv.

 

Det er en dårlig idé å erstatte interne eksperter med eksterne frilansere dersom det fører til at andre ansatte blir stresset, og redde for å miste jobbene sine. Et annet eksempel er hull i lønnssatsene. Ditt faste team kan bli kjent med at eksterne eksperter tjener mer, og dermed miste motivasjonen til å produsere.

 

Ikke minst er det vanskelig å opprettholde bedriftskulturen hvis bare halvparten av teamet ditt er samlet på kontoret.

 

Hvordan overvinne risikoen - sett de riktige målene. Hvis du ønsker å beholde sunne relasjoner på arbeidsplassen, hold kontakten med dine faste ansatte og sett deg inn i deres bekymringer. Du kan også investere ressurser i å bygge broer mellom ditt interne team og de dedikerte utviklerne.

 

Konklusjon

 

Selskaper over hele verden har oppdaget at IT-outsourcing er fordelaktig fordi det hjelper dem å få et stort konkurransefortrinn.

 

I 2019 anses India, Kina og Malaysia å være ledende outsourcing-destinasjoner i form av kostnadseffektivitet. Men Øst-europeiske land, som Ukraina, tilbyr den beste kombinasjonen av pris og kvalitet. 

 

Hvorfor fungerer tilnærmingen så godt? Outsourcing tilbyr for det første en hjelpende hånd. Ditt interne team kan endelig fokusere på sine hovedoppgaver. For det andre sparer du kostnader og tid. For det tredje bruker du ressursene til å ta et skritt fremover – starte en ny tjeneste, forbedre produktkvaliteten eller fortsette nisjeutforskningen.

 

Det avhenger av kontekst, men du vil neppe finne et selskap som ikke kan dra nytte av å ansette et dedikert utviklingsteam. Unntaket er – selskaper som har et konstant behov for tilpassede IT-løsninger, eller planlegger langsiktige digitale prosjekter. I slike tilfeller er det bedre å investere i en vanlig IT-avdeling.

 

Outsourcing market share, 2018

 

Naturligvis er det noen ulemper ved IT-outsourcing og sammarbeid med et dedikert utviklingsteam. Ustabilitet og mangel på direkte ledelsesverktøy er problemer du kan møte på. Sikkerhetsrisikoer, prosjektforsinkelser, skjulte kostnader, lav kvalitet på sluttproduktet – dette er de vanligste risikoene.

 

Men ikke behandle mulige negative effekter som noe uunngåelig. Med en gjennomtenkt tilnærming til når du leter etter samarbeidspartnere, en detaljert kontrakt, uavhengig kvalitetskontroll og riktig distribusjon av oppgaver, kan du maksimere forretningseffektiviteten og minimere risikoen. Til syvende og sist er mer enn 78% av selskapene  i verden fornøyd med sine outsourcingteam!

 

Hvordan velge mellom egenutvikling og outsourcing-utvikling?

Kontakt oss så hjelper vi deg

Ranger denne artikkelen
(Gjennomsnitt: no rating yet)
411405.03.2020
Trenger du hjelp med prosjektet ditt?
Navn
E-post
Telefon
Prosjektdetaljer
Maya Styupan, Head of Sales
12b Krutogirniy uzviz Dnipro, Ukraine
Oops! Noe er galt. Kontroller alle feltene og send skjema igjen.
Ok